‘Alternatief’ betekent eigenlijk ‘niet-regulier’. In Nederland worden veel verschillende soorten alternatieve geneeswijzen uitgeoefend, afkomstig uit diverse landen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken of middelen, maar alle alternatieve geneeswijzen hebben een aantal basisprincipes gemeen. Zo wordt de mens gezien als geheel van lichaam, ziel en geest en aan deze 3 factoren wordt aandacht besteed. Daarnaast wordt onder andere behandeld vanuit het principe dat het lichaam over een zelf herstellend vermogen beschikt en een natuurlijke balans kent. Bij alternatieve geneeswijzen wordt dus naar de oorsprong van uw probleem gezocht en aangepakt en worden niet alleen de symptomen behandeld . Deze behandelwijzen kunnen niet altijd de reguliere (Westerse) geneeswijzen vervangen, maar kunnen zeker tot goede ondersteuning of aanvulling dienen.

 een helende steen voor alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen
In de Westerse geneeswijze heerst de benadering, dat de effectiviteit van een behandelwijze alleen met een wetenschappelijke onderbouwing bewezen kan worden. Hieruit vloeit de mening voort, dat een alternatieve behandelvorm die niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden ook niet werkzaam zal zijn. Inderdaad is er veel minder onderzoek gedaan naar effecten van alternatieve geneeswijzen dan van reguliere, maar met voornoemde benaderingen wordt deze situatie in stand gehouden.

 

Haptonomie
Haptonomie is 1 van de vele alternatieve geneeswijzen. Een behandelvorm waar veel mensen goede ervaringen mee hebben. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Bij haptotherapie is aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijke vorm van de begeleiding. Via de aanraking kunt u weer in contact komen met de gevoelens die in uw lichaam opgeslagen zijn, maar die u niet meer ervaart of kunt ervaren. Met haptotherapie kunnen de blokkades voelbaar worden. Dit is een manier van begeleiden bij klachten die te maken hebben met de balans of gemis aan balans tussen voelen, denken en doen. Centraal staat leren met uzelf om te gaan en uw omgeving.Haptonomie is zinvol als het wordt toegepast bij mensen die het contact met het eigen lichaam en de eigen emoties moeilijk vinden. Ook is dit een goede behandelvorm bij chronische pijnklachten die samenhangen met stoornissen van houding en beweging. Stoornissen kunnen zich bijvoorbeeld kunnen uiten in de vorm van:

  • geen initiatief durven of kunnen nemen
  • faalangst
  • alleen maar goed willen doen voor anderen
  • niet meer weten naar u zelf te luisteren of wat uw wensen zijn

Zoals voor alle alternatieve geneeswijzen geldt, zult u de waarde van haptonomie zelf moeten ervaren.

Informatie over mogelijke effectiviteit en voor- en nadelen van alle veel uiteenlopende vormen van alternatieve behandelvormen kunt u vinden via de website van het IOCOB. Op deze website worden onder andere onderzoeksresultaten verzameld, die zijn gepubliceerd in een gerenommeerd medisch wetenschappelijk tijdschrift het “British Medical Journal”. Op dit moment ontwikkelt IOCOB een kwaliteitsindicator (keurmerk) voor alternatieve behandelwijzen.

Door Ingrid Berkvens op 2-4-2016 voor Flamingoring.nl